Altijd acceptatie

Garantie op acceptatie taxatierapport

Erkende Taxateurs geeft 100% garantie* dat het taxatierapport voldoet aan de eisen van Nederlandse geldverstrekkers en dat het taxatierapport voldoet aan de geldende norm voor taxaties. Mocht het taxatierapport om wat voor reden dan ook niet geaccepteerd worden, dan krijgt u uiteraard een gratis hertaxatie*. Echter, de kans dat het taxatierapport niet geaccepteerd wordt is nihil, omdat het taxatierapport voldoet aan de eisen van alle hypotheekverstrekkers in Nederland:

  • Al onze taxateurs zijn aangesloten bij een van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO of VBO.
  • Al onze taxateurs staan ook vermeld in het taxateurs register NRVT.
  • Al onze taxateurs zijn aangesloten bij het taxatie keurmerk NWWI.
  • Het taxatierapport voldoet altijd aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF).
  • De taxateur die de woning taxeert is altijd plaatselijk goed bekend. Door het grote aantal aangesloten taxateurs (ca. 250) is in verreweg de meeste gevallen de afstand van de taxateur ten opzichte van het te taxeren object niet meer dan vijf kilometer.

Doordat onze taxateurs altijd voldoen aan bovenstaande punten bent u ervan verzekerd dat het taxatierapport altijd wordt geaccepteerd door alle hypotheek geldverstrekkers.

*) Een aantal (voornamelijk buitenlandse) hypotheek geldverstrekkers hebben bij bepaalde situaties de eis dat zij de taxateur aanwijzen. Dit wordt als het goed is vooraf kenbaar gemaakt door uw adviseur en/of de buitenlandse geldverstrekker. In het geval dat de geldverstrekker zelf de taxateur wil aanwijzen vervalt uiteraard onze garantie op acceptatie, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de taxateurs die de buitenlandse geldverstrekker aanwijzen. Ook zijn er diverse geldverstrekkers die een validatie van het taxatierapport verplicht stellen. Meer informatie over validatie kunt u lezen op onze NHG / NWWI taxatie pagina.