CHF normen

Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) is de koepel waarbinnen hypotheekverstrekkers (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) gedragsregels hebben afgesproken. Het CHF is in 1990 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en Bouwfonds Hypotheken B.V. De NVB voert het secretariaat voor het CHF. Doel van het CHF is onder andere toezien op de naleving van de gedragscode.

Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) heeft in overleg met alle landelijke organisaties op het gebied van vastgoedtaxaties, overeenstemming bereikt over een modeltaxatierapport. Het CHF stelt dit taxatierapport verplicht voor alle bij haar aangesloten financiële instellingen. In de praktijk betekent dit dat alle banken in Nederland alleen nog dit model accepteren. Om tot een volledige invulling van het rapport te komen moeten de betrokken taxateurs een groot aantal gegevens opvragen, dan wel verifiëren bij de gemeente. Het gaat om kadastrale, privaatrechterlijke, planologische, milieutechnische gegevens en gegevens over de brandveiligheid.

Het nieuwe model taxatierapport is vanaf 1 januari 2001 noodzakelijk om een financiering voor een woning te verkrijgen. Bijna alle hypotheekbanken en levensverzekeringsmaatschappijen stellen het nieuwe taxatierapport Financiering Woonruimte verplicht om een financiering voor uw woning te verkrijgen. Dit taxatierapport moet opgemaakt zijn door een erkende makelaar / taxateur die bij VastgoedPRo, NVM, of VBO aangesloten is en/of ingeschreven staat bij het van taxateurs register: NRVT.

Bij financiering met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is hetzelfde model taxatierapport Financiering Woonruimte afdoende. Per 1 januari 2010 is daarvoor ook validatie en registratie nodig, dat levert een extra doorlooptijd op.

Links:
http://www.nvb.nl