Taxatie uitleg

Economische huurwaarde

De waarde die bij aanbieding voor tijdelijke verhuur door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde van een woning wanneer deze gedwongen verkocht moet worden. Dit kan het geval zijn wanneer de rente of aflossing van de hypotheek niet meer kan worden betaald. De geldverstrekker wil weten wat de executiewaarde is bij een hypotheekaanvraag. De executiewaarde is ongeveer 90% van de vrije verkoopwaarde. 

Executiewaarde in verhuurde staat

De waarde die een woning opbrengt wanneer deze gedwongen verkocht moet worden. Het gaat dan om een woning in verhuurde staat. 

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is verhuurd aan en bewoond door een ander.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is om de woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw op te bouwen. Toegevoegde elementen zijn medebepalend voor deze waarde, zoals een nieuwe keuken of badkamer. De herbouwwaarde is alleen gebaseerd op de opstal.

De herbouwwaarde wordt bij appartementen niet vermeld. Dit komt doordat men de waarde van de woning niet kan bepalen op een onderdeel van de woning, in dit geval een appartement. Een appartement is meestal verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Deze waarde draagt ook wel de naam; 'vrije verkoopwaarde'. De woning heeft deze waarde wanneer deze onder normale omstandigheden wordt verkocht. De woning wordt niet verhuurd aan en bewoond door iemand anders. De woning is dus vrij van huur en gebruik.

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkoopt terwijl de woning is verhuurd aan, en bewoond door een ander.

Vrije verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. Dit is de waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkocht wordt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Waarde in verpachte staat

De prijs die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van de betreffende woning waarin de belastingdienst is geïnteresseerd. De belastingdienst wil deze waarde weten om de vermogensbelasting en het huurforfait vast te kunnen stellen. Daarnaast hebben ze de waarde nodig voor verschillende belastingheffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en waterschapslasten.