Plaatselijke taxateurs

De geldverstrekkers eisen, naast opname in het taxateursregister NRVT, dat de taxateur gevestigd is in het gebied waarin deze taxeert.

Het op juiste waarde schatten van onroerende zaken is een kwestie van kennis van de markt en de marktontwikkelingen en het op de hoogte zijn van plaatselijke en regionale omstandigheden. Daarom is het noodzakelijk voor de geldverstrekker dat de taxateur plaatselijk goed bekend is.

De straal waarbinnen de taxateur mag taxeren van zijn eigen vestigingsplaats verschilt per geldverstrekker. De taxateurs van Erkende Taxateurs.nl taxeren nooit buiten een straal van 20 km van hun vestigingsplaatsen. Door het grote aantal aangesloten taxateurs (ca. 250) is echter in verreweg de meeste gevallen de afstand van de taxateur ten opzichte van het te taxeren object niet meer dan vijf kilometer.

U kunt er bij dus ons dus op rekenen dat de taxateur bekend is met de plaatselijke marktomstandigheden zodat de geldverstrekker het taxatierapport altijd accepteert.