BOG taxatie

U kunt uw bedrijfspand tegen het voordelige tarief van 1,1 promille laten taxeren. Deze bedrijfstaxatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde en/of beëdigde bedrijfstaxateur. De taxaties kunnen in heel Nederland worden uitgevoerd. BOG taxatie is een landelijk samenwerkingsverband van BOG registertaxateurs.

Wilt u een bedrijfstaxatie laten uitvoeren?
Wij verwijzen u dan graag door naar onze speciale BOG website: www.bogtaxatie.nl.