Verschotten

Verschotten zijn extra gemaakte kosten voor het uitbrengen van een taxatierapport. De taxateur moet, naast het taxeren van de woning zelf, ook een onderzoek instellen naar externe factoren die de waarde van een huis kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden van verschotten zijn:

  • Veranderingen in beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffingen, enzovoort
  • Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot
  • Informatie van het kadaster

Leges

De eerste twee punten kunnen opgevraagd worden bij de gemeente. De gemeente kan hiervoor kosten in rekening brengen. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. Het tarief voor leges bedraagt in de regel niet meer dan € 100. Deze extra kosten in de vorm van leges zijn inbegrepen in het tarief van Erkende Taxateurs. Eventuele extre bodeminformatie en/of miliue leges (informatie over milieuvervuiling, schoongrondverklaring, etc.) zijn niet inbegrepen in ons tarief.

Kadasterkosten

Naast het raadplegen van het Kadaster voert de taxateur bijna altijd ook een onderzoek uit naar de eigendomspapieren. De taxateur dient te onderzoeken of de kadastrale gegevens overeenstemmen met het eigendomsbewijs en/of op het object erfdienstbaarheden, kettingbeding, erfpacht e.d. zijn gevestigd. Tevens blijkt uit de praktijk dat het noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is. Ook deze extra kosten zijn inbegrepen in het tarief van Erkende Taxateurs.

Verschotten inclusief of exclusief het aangeboden tarief

Bij veel aanbieders is het tarief voor een taxatierapport exclusief deze verschotten. Vaak wordt er wel vermeld wat de kadasterkosten bedragen, maar altijd is het tarief exclusief de gemeentelijke leges. Als u een taxatieopdracht bij ons plaatst, zijn al deze bijkomende kosten (verschotten) bij de prijs inbegrepen. U weet dus precies wat u moet betalen voor een taxatierapport en komt niet voor verrassingen te staan.

Eventuele extre bodeminformatie en/of miliue leges (informatie over milieuvervuiling, schoongrondverklaring, etc.) zijn niet inbegrepen in ons tarief.