Veelgestelde vragen

Wat is een taxatie?

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. Aan de hand van het taxatierapport kan de geldgever beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Het rapport kan tevens gebruikt worden voor aankoop- of verkoopbeslissingen. 

Waarom moet een woning getaxeerd worden?

Een taxatierapport geeft belangrijke gegevens van uw eigen huis of het huis dat u heeft gekocht. Veel banken en andere financiële instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist. 

Zijn er nog extra kosten bovenop het vaste tarief?

In tegenstelling tot andere aanbieders is ons tarief echt inclusief alle bijkomende kosten. Normaal is er sprake van BTW als extra kostenpost en daarnaast kunnen ook gemeentelijke leges en kadasterkosten een rol spelen. Dit zijn de zogenaamde verschotten. Het vaste tarief is inclusief al deze extra kosten. U betaalt dus gegarandeerd geen cent meer dan het vaste tarief.

Voor de waddeneilanden en voor zogenaamde MVE woningen is een aangepast tarief van toepassing. In sommige gevallen kan het zijn dat de geldverstrekker een (milieu- of bodeminformatie) aanvulling wil bij het taxatierapport, zoals een schoongrond verklaring. Deze extra diensten vallenbuiten het tarief. Voor een taxatie vanaf tekening (de woning moet nog gebouwd worden) kan het zijn dat er meer in rekening wordt gebracht als er beduidend meer tijd gaat zitten in het bestuderen van de tekeningen en vergunningen dan bij een reeds bestaande woning.

Wordt het taxatierapport door alle geldverstrekkers geaccepteerd?

Erkende Taxateurs.nl geeft 100% garantie* dat het taxatierapport voldoet aan de eisen van Nederlandse geldverstrekkers en dat het taxatierapport voldoet aan de geldende norm voor taxaties. Dit kunnen wij garanderen omdat al onze taxateurs zijn aangesloten bij een van de brancheorganisaties NVM, VBO of VastgoedPRO en ingeschreven staan in herkende het taxateurs register NRVT.Bovendien zijn alle taxateurs ook aangesloten bij het taxatie keurmerk NWWI.

Er zijn sommige buitenlandse geldverstrekkers die in sommige situaties zelf de taxateur willen aanwijzen. De geldverstrekker en/of uw adviseur zullen u hierop moeten wijzen wanneer dit van toepassing is. In deze gevallen kunnen wij natuurlijk geen acceptatie garanderen, ook al voldoen onze rapporten aan alle eisen. Zie ook onze pagina over acceptatie taxatierapport.

Wordt het taxatierapport ook geaccepteerd voor Nationale Hypotheek Garantie?

Jazeker, onze taxatierapporten voldoen aan alle eisen die worden gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie bij aankoop of (her)financiering. Onze taxatierapporten worden dus altijd geaccepteerd voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) financieringen.

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. 

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de hypotheek geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Met NHG krijgt u een korting op de hypotheekrente omdat de geldverstrekker minder risico loopt.

Zijn de taxateurs bekend met de plaatselijke omstandigheden?

Wij werken alleen met taxateurs die bekend zijn met de plaatselijke omstandigheden. Dit komt doordag de geldverstrekkers eisen dat een taxatierapport wordt opgesteld door een taxateur die plaatselijk goed ingevoerd is en die binnen een bepaalde straal van hun vestigingsplaats mogen taxeren. Onze taxateurs taxeren nooit buiten een straal van 20 kilometer, maar door het grote aantal aangesloten taxateurs (ca. 250) is in verreweg de meeste gevallen de afstand van de taxateur ten opzichte van het te taxeren object niet meer dan 5 kilometer.

Ik heb een bepaalde waarde nodig om de financiering rond te krijgen. Kan ik de taxatie beïnvloeden?

De taxatiewaarde wordt geheel onafhankelijk vastgesteld op basis van de opname van de woning. De waarde hangt volledig af van bepaalde richtlijnen, zoals het woningtype, bouwkundige en esthetische kwaliteit van de woning en de omgeving. Erkende Taxateurs volgen deze richtlijnen om een objectieve waardebepaling te maken. Uw wenswaarde heeft geen invloed op de waardebepaling.

De geldgever (bank) wil de waarde voor en na de verbouwing weten. Kan dit met een en hetzelfde taxatierapport?

Ja, ook als een makelaar / taxateur zowel een vrije onderhandse verkoopwaarde als een waarde voor en na verbouwing moet vermelden, blijven onze vaste tarieven gehandhaafd. U betaalt dus niets extra als beide waardes in het taxatierapport worden opgenomen. Voor een waarde van de verbouwing zijn nog geen bouwtekeningen benodigd.

Hoe ziet een taxatierapport van Erkende Taxateurs eruit?

Een voorbeeld van een taxatierapport voor woningen van Erkende Taxateurs (in PDF formaat) kunt u hier downloaden.

Wat is validatie? En wat doet een Validatie Instituut?

Een validatie instituut kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurd aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Indien een taxateur in zijn of haar rapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld huisnummer 18 in het rapport getaxeerd wordt op € 250.000,-- terwijl enkele maanden daarvoor huisnummer 20 verkocht is voor € 200.000,--. De taxateur moet in dit geval verklaren waarom er een verschil van € 50,000,-- is getaxeerd. Soms is dit eenvoudig omdat de eerste woning (18) is gemoderniseerd en uitgebouwd en de tweede (20) nog helemaal origineel. 

Hoeveel exemplaren van het taxatierapport ontvang ik?

U ontvangt van de makelaar / taxateur het taxatierapport in digitale vorm tenzij een papieren versie verplicht en/of gewenst is.

Taxeren jullie ook bedrijfspanden?

Ja, u kunt uw bedrijfspand tegen het laagste tarief van 1,1 promille laten taxeren. Wij verwijzen u hiervoor naar onze speciale BOG website. Via Erkende Taxateurs kunt u dus geen taxaties aanvragen van bedrijfspanden, winkelpanden of panden die vallen onder agrarisch onroerend goed.

Taxeren jullie ook roerende goederen zoals inboedels of bijvoorbeeld antiek?

Ja, u kunt roerende goederen tegen een vast laag tarief laten taxeren door een erkend inboedel taxateur. Wij verwijzen u hiervoor naar onze speciale inboedeltaxatiewebsite.

Taxeren jullie vaartuigen zoals woonboten en woonarken?

Ja u kunt uw woonboot of vaartuig tegen een vast laag tarief laten taxeren door een erkend taxateur voor boten. Wij verwijzen u hiervoor naar onze speciale botentaxatiewebsite.

Ik wil mijn woning laten taxeren maar heb hier nog vragen over

Ook als u nog vragen hebt voordat u definitief de taxatieopdracht bij ons wilt plaatsen, kunt u vrijblijvend het aanvraagformulier invullen. U kunt dan bij Overige opmerkingen uw vraag stellen. De taxateur neemt dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. U kunt dan alsnog besluiten om geen taxatie via ons te laten verrichten.

Wat is de executiewaarde, vrij van huur en gebruik?

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen. 

Wat is de herbouwwaarde?

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren. 

Wat is de WOZ-waarde?

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Kan ik mijn taxatieopdracht kosteloos annuleren?

Het invullen van het aanvraagformulier is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Als u een afspraak hebt gemaakt voor een taxatie worden er kosten gemaakt door de taxateur en kunt u niet meer kosteloos annuleren.

Het is niet meer mogelijk te annuleren nadat de makelaar de woning reeds heeft bezocht. U bent dus het volledige tarief verschuldigd. Als u annuleert voor de opname van de woning, maar nadat er een afspraak is gemaakt, rekenen wij een bedrag van € 75,- inclusief BTW aan annuleringskosten.

Hoe ziet een nota van Erkende Taxateurs eruit?

Een voorbeeldnota van Erkende Taxateurs (in PDF formaat) kunt u hier downloaden.

Wat is de betalingstermijn voor de nota?

U dient de nota binnen twee weken na ontvangst te voldoen. Indien niet tijdig conform onze betalingstermijn wordt betaald, zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

Mijn hypotheekadviseur zegt dat indien de gewenste executiewaarde niet wordt gehaald, ik de financiering niet rond krijg. Hoe ga ik hiermee om?

U kunt de benodigde executiewaarde vermelden op het aanvraagformulier, of indien contact heeft met de taxateur kunt u dit te kennen geven, de taxateur zal dan beoordelen of de gewenste executiewaarde wordt behaald.

Heeft de staat van mijn kelder invloed op de taxatiewaarde van de woning?

In sommige gevallen heeft de staat van uw kelder invloed op de taxatiewaarde van de woning. Dit hangt voornamelijk af van de grootte van de kelder. Toch is het in alle gevallen verstandig om uw kelder goed te onderhouden. Water en vocht in uw kelder zult u moeten bestrijden. Dit kunt u zelf proberen, maar het beste is om hier professionals voor in te schakelen.

Op de website van Waterinkelder.nl leest u alles over een kelder waterdicht maken.