SWEW taxatie voor NHG

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) verzorgt de NHG en garandeert de bank dat de lening helemaal wordt afgelost, zelfs als u daar zelf door omstandigheden niet meer toe in staat bent. Door deze garantie geeft de bank u korting op de rente.

Hypotheek met NHG

Als u de hypotheek met NHG niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld door gedwongen verkoop van het huis of financiële problemen, zal het SWEW ervoor zorgen dat de hypotheek wordt afgelost. Maar let op, hiervoor moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U mag geen belangrijke dingen verzwijgen bij het aangaan van de verkoopovereenkomst;
  • U moet de schade voor SWEW/NHG beperken: voor zo hoog mogelijke verkoopopbrengst zorgen;
  • U moet zo goed mogelijk meewerken als u de hypotheekrente niet meer kunt betalen.

Indien u nalatig bent geweest in het onderhouden van het huis of als u geen actie onderneemt door bijvoorbeeld de makelaar of bank in te schakelen als u de hypotheek niet meer kunt betalen, kan het zijn dat de restantschuld niet wordt kwijtgescholden. Let hier dus altijd goed op!

Gevalideerd taxatierapport

Om een hypotheek met NHG aan te kunnen vragen, heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig. Al onze erkende taxateurs kunnen deze SWEW taxatie voor u uitvoeren én bieden u de garantie dat alle banken het taxatierapport accepteren.

Wilt u ook honderden euro's besparen op uw hypotheek? Vraag nu direct een SWEW taxatie aan door contact met ons op te nemen!

Ook een hypotheek met NHG aanvragen? Onze erkende taxateurs stellen graag een gevalideerd taxatierapport voor u op!